Edycja tekstu

PODSTAWY EDYCJI TEKSTU W EDYTORZE TEKSTU

Nim zacznę opisywać bardziej zaawansowane funkcje naszego edytora, przypomnę podstawy posługiwania się każdym edytorem tekstu.

W edytorze tekstu na ekranie będziemy zawsze widzieć 2 kursory. Jeden to typowa strzałka …

Język, ramka, numerowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: JĘZYK, RAMKA, NUMEROWANIE I KLAWISZ SKRÓTU

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień tabulatorów i obramowania akapitu lub tabeli w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. JęzykRamkaNumerowanie

Tabulatory i obramowanie

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: TABULATORY I OBRAMOWANIE

W poprzedniej części omówiłem dostosowanie ustawień czcionek i akapitu w modyfikowanym stylu. W obecnej części skupię się na pozostałych ustawieniach, tj. Tabulatory i Obramowanie.

Tak, jak i wcześniej omówione polecenia — …

Zaawansowane modyfikowanie styli

ZAAWANSOWANE MODYFIKOWANIE STYLI – POLECENIA: CZCIONKA I AKAPIT

W części „Modyfikowanie i tworzenie nowych styli” omówiłem jak utworzyć nowy styl i dostosować jego podstawowe parametry dostępne w oknie głównym Modyfikowanie stylu. Omówiłem także jak można zmodyfikować podstawowe parametry już …

Ustawienia językowe

USTAWIENIA JĘZYKOWE

Jesteśmy cały czas w menu Narzędzia. Znajduje się tu także polecenie Język. Po najechaniu kursorem myszy na to polecenie otworzy się podmenu, a w nim cztery polecenia: Ustaw język…Przetłumacz…TezaurusDzielenie wyrazów

Opcje narzędzi

ZMIANA OPCJI W POLECENIU OPCJE Z MENU NARZĘDZIA

Z menu Narzędzia wybieramy polecenie Opcje. Otworzy się okno dialogowe Opcje z wieloma zakładkami, w którym przystępujemy do dalszego dostosowywania naszego edytora tekstu do naszych potrzeb. Zmienimy tu wiele domyślnych ustawień …

Układ strony

UKŁAD STRONY, MARGINESY

Uzbrojeni w wiedzę, jakie są wymagania odnośnie zasad pisania (przepisywania) pracy dyplomowej, uruchamiamy nasz edytor tekstu. Pojawiło się nowe okno i zastanawiamy się – co dalej? Teraz na mnie kolej. Tu zaczyna się moja rola. Będę prowadził …

Wykończenie zewnętrzne

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Praca powinna zawierać:

  1. Kartę tytułową z nadrukiem, na przykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem… oraz miejsce i rok wydania;
  2. spis rzeczy (na początku pracy);
  3. spis tabel

Jak napisać pracę dyplomową w wordzie?

JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WORDZIE?

Praca dyplomowa jest nie tylko zwieńczeniem i podsumowaniem nauki studenta na studiach licencjackich, inżynierskich, czy magisterskich. Może być także wizytówką studenta i swoistym listem polecającym w poszukiwaniu pracy. Przyszły pracodawca może się zorientować w …