Wykończenie zewnętrzne

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Praca powinna zawierać:

  1. Kartę tytułową z nadrukiem, na przykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem… oraz miejsce

Zasada jednolitej konwencji

OGÓLNE ZASADY PISANIA PRACY

Każda uczelnia, szkoła ma swoje zasady, jak powinna wyglądać praca dyplomowa. Często jeszcze swoje wymagania mają promotorzy. Należy do nich stosować się.

Postaram się przedstawić tu najbardziej uniwersalną zasadę pisania pracy dyplomowej, tzw. zasadę jednolitej konwencji.…