Tektury do wyrobu opakowań i tektury falistej.

Tektury do wyrobu opakowań i tektury falistej.

Tektury, ze względu na sposób produkcji, dzieli się na ręczne i maszynowe. Tektury ręczne są produkowane na maszynach zwanych tek-turówkami, wyłącznie w arkuszach. Tektura ręczna jest zawsze wielowarstwowa, o grubości nie przekraczającej 5 mm i maksymalnej gramaturze 4000 g/m². Tektury maszynowe mogą być jednowarstwowymi lub wielowarstwowymi wytworami papierniczymi, wytwarzanymi w postaci wstęgi, która w zależności od potrzeby może być krojona na arkusze. Gramatura tektur maszynowych nie przekracza 900 g/m2. Ten sam rodzaj tektury może być produkowany jako tektura ręczna lub maszynowa. Wśród tektur do wyrobu opakowań i tektury falistej wyróżnia się następujące wytwory papiernicze: tektura pudełkowa do łożysk tocznych, tektura makulaturowa, słomowa, walizkowa, jednostronnie kryta, dwustronnie kryta, tektura do tłoczenia biała, tektura siarczanowa biała. Wśród wytworów tej grupy na szczególną uwagę zasługują:

•    tektura jednostronnie kryta otrzymywana przez złączenie w produkcji dwóch warstw pilśni papierowej, z których wierzchnia warstwa, tzw. pokrycie, jest wykonane jako odmiana BD (dawniej w klasie III, V lub VII), wypełnione i zaklejane, natomiast warstwa spodnia jest wykonana zwykle jako odmiana M (w klasie gorszej, najczęściej w klasie X), pokrycie jest białe lub barwione, warstwa spodnia koloru naturalnego (szara), wytwarzana w gramaturach 224-315 g/m2 (jako karton) oraz w gramaturach 335 – 710 g/m2;

•    tektura dwustronnie kryta składa się z warstw: wierzchniej, środkowej i spodniej; warstwę wierzchnią i spodnią określa się mianem pokrycia wykonanego z tych samych surowców i o takiej samej odmianie BD (w klasie III, V, VII), napełnianego i zaklejanego, natomiast warstwa środkowa jest wykonana zawsze jako odmiana M (w klasie X), na ogół z makulatury;

•    tektura brązowa, o barwie naturalnej brązowej, jest wyrabiana ze ścieru drzewnego brązowego (w klasie IX), w arkuszach o wymiarach 700x 1000 mm, jako maszynowa — o gramaturze ok. 900 g/m2, powierzchni matowej, jednostronnie gładkiej lub szorstkiej oraz jako ręczna — o grubościach 1,5 – 6,0 mm, o powierzchni gładzonej;

•    tektura biała, o barwie naturalnej białej, bardziej łamliwa od tektury brązowej, jest wyrabiana ze ścieru drzewnego białego (w klasie IX), w arkuszach o wymiarach 700 x 1000 mm, jako tektura maszynowa — w gramaturach do 630 g/m2, o powierzchni matowej, jednostronnie gładkiej oraz jako ręczna — o grubościach 1,2 – 3,5 mm, o powierzchni gładzonej;

•    tektura makulaturowa, zwana szarą (barwa naturalna szara), jest wyrabiana z makulatury (w klasie X), w arkuszach 700 x 1000 mm, jako maszynowa — w gramaturach do 630 g/m2, o powierzchni matowej, jednostronnie gładkiej oraz jako ręczna — w grubościach 1,2 – 4,5 mm, o powierzchni gładkiej;

• tektura słomowa, jednowarstwowa tektura maszynowa wytwarzana z półchemicznej masy słomowej, o bardzo różnej grubości, twarda, krucha, o słabych właściwościach wytrzymałościowych, barwy żółtej, grubość zróżnicowana, cienka dostarczana w zwojach, gruba — w arkuszach.