Tektury przemysłowe i techniczne

Tektury przemysłowe i techniczne

Tektury przemysłowe i techniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: elektrotechnika, przemysł samochodowy, włókienniczy, obuwniczy, budowlany, chemiczny, spożywczy i inne. Do tektur tych można zaliczyć następujące rodzaje wytworów papierniczych: tektura budowlana do wyrobu papy, tektura budowlana tynkowa, tektury do obuwia, preszpan elektrotechniczny, tektura bateryjna, tektury samochodowe, tektura azbestowa, matrycowa, żakardowa, twarda, akordeonowa, cewkowa, kalibrowana, na karty do gry, biletowa, zapałczana, uszczelkowa, podstawkowa, tulejowa, naczyniowa, na płyty filtracyjne do płynów alkoholowych i soków owocowych.

Tektury introligatorskie

Do tektur introligatorskich zalicza się: tekturę okładkową zwykłą, tekturę skoroszytową, preszpan introligatorski, tekturę segregatorową, tekturę albumową.

Na uwagę zasługuje specjalny rodzaj tektury, zwany preszpanem. Preszpan jest to rodzaj tektury bardzo twardej, mocnej, odpornej na wilgoć i zmiany temperatury. Cechuje go sztywność, elastyczność i niełamliwość. Powstaje przez silne sprasowanie wielu warstw pilśni masy papierniczej, uprzednio odpowiednio sprasowanej. Przemysł papierniczy produkuje dwa rodzaje preszpanów: introligatorski i elektrotechniczny.

Preszpan introligatorski jest wyrabiany w odmianie PD lub D (w klasie X), na ogół z wysokowartościowego surowca makulaturowego, w grubościach 0,2 – 3,5 mm. Służy do wyrobu okładek na notesy, bruliony, notatniki itp.

Preszpan elektrotechniczny jest wyrabiany w odmianie BD (klasie III) z dodatkiem odpadów szmacianych.