Układ strony

UKŁAD STRONY, MARGINESY

Uzbrojeni w wiedzę, jakie są wymagania odnośnie zasad pisania (przepisywania) pracy dyplomowej, uruchamiamy nasz edytor tekstu. Pojawiło się nowe okno i zastanawiamy się – co dalej? Teraz na mnie kolej. Tu zaczyna się moja rola. Będę prowadził Was krok po kroku po tym programie. Będę starał się wyjaśniać, tłumaczyć, podpowiadać.

Uruchamiamy Worda i pojawia się czysty dokument. Ekran wygląda tak, jak na rysunku 1.

Dlatego, nim przystąpimy do pisania, warto poświęcić trochę czasu na dostosowanie naszego programu do pracy i zmodyfikowanie ustawień naszego edytora. Jedne zmiany – wprowadzone przez nas – będą dotyczyły tylko i wyłącznie tego dokumentu, inne będą trwałe i w każdym następnym dokumencie będą widoczne.


1. Menu PLIK – polecenie Ustawienie strony

 

Zaczniemy od zmiany ustawienia strony naszego dokumentu. Ustalimy takie parametry strony jak: rozmiar papieru, orientację strony, marginesy itp.

By ustawić parametry strony musimy z menu Plik wybrać polecenie Ustawienia strony. Wprowadzone tu zmiany mogą być trwałe, ale nie muszą.
W tym celu raz klikamy na menu Plik, a w otwartym menu klikamy na poleceniu Ustawienia strony….

Otworzy się okno dialogowe Ustawienia strony z trzema zakładkami: Marginesy, Papier i Układ.

 

Na zakładce Marginesy ustalamy marginesy i orientacja papieru. Osobiście stosuję następujące wielkości marginesów: prawy – 2 cm, górny – 2,5 cm i dolny – 2 cm. Wielkość lewego marginesu uzależniam od wielkości pracy. Przy mniejszych pracach – do 70 stron – stosuję mniejszy margines lewy, tj. 3 cm. Przy pracach większych – do 150 stron – właśnie 3,5 cm, a przy pracach powyżej 150 stron – 4 cm. Dlaczego takie, a nie inne? Otóż, im grubsza praca, tym grzebiet – po rozłożeniu pracy – jest szerszy i przy zbyt małym marginesie trudno jest czytać. Dlatego też należy dostosować lewy margines ilości stron w pracy.

Kliknięcie na przycisku Domyślnie spowoduje, że ustawione przez nas parametry strony zostaną ustawione jako domyślne w szablonie globalnym i będą obowiązujące w nowych dokumentach.

Przy przepisywaniu prac dyplomowych najczęściej stosowałem czcionkę Book Antiqua o rozmiarze 14 pkt. lub Bookman Old Style o rozmiarze 13 pkt., a obecnię Cambrię o rozmiarze 14 pkt. i interlinię 1,5 wiersza.1)

Często uczelnie wymagają, by w wierszu nie było mniej jak 60 i nie więcej jak 70 znaków, a na stronie nie mniej niż 28 i nie więcej niż 32-33 wierszy. Co daje ok. 2000 znaków na stronę. Przy tak ustawionych marginesach, interlinii i rozmarze czcionki mieści się ok. 60-70 znaków w wierszu i 28-31 wierszy na stronie.2)

Pozostawiamy 0 cm na oprawę – wystarczy dobrze ustawiony lewy margines oraz niczego nie zmieniamy w polu Kilka stron.

Możemy także wybrać orientację papieru: pionową lub poziomą. Oczywiście najczęściej drukujemy na pionowych kartkach, ale czasami zachodzi potrzeba wydrukowania na kartkach poziomych.

Jak w jednym dokumencie użyć stron o orientacji pionowej i poziomej, opiszę w następnych rozdziałach.

Na zakładce Papier ustalamy wielkość. Domyślnie jest ustawiony rozmiar A4 i nie zmieniamy tego, chyba że będziemy drukować na innym formacie papieru.

Pole Źródło papieru możemy pominąć, gdyż z reguły będziemy wykorzystywać domyślny zasobnik papieru.

 

Na zakładce Układ pole Początek sekcji powinna być wybrana opcja Nowa strona. Jeżeli jest inaczej, musimy zmienić na – Nowa strona.

Warto pamiętać jeszcze o jednym – Nagłówki i stopki – Inne na pierwszej stronie. Opcja ta automatycznie jest włączana przy wstawianiu numeru strony z odznaczoną opcją Pokaż numer na pierwszej stronie. Ale, gdy jesteśmy zmuszeni – z jakichś powodów – do skorzystania z podziału naszego dokumentu na sekcje, wtedy w nowej sekcji powinniśmy właśnie wyłączyć opcję Inne na pierwszej stronie w Ustawieniach strony.

Ponadto, możemy ustalić odległości nagłówka i stopki od krawędzi strony. Możemy je pozostawić bez zmian, ale należy zwrócić baczną uwagę na odległość stopki od dolnej krawędzi strony. Musi ona być większa od najmniejszego dolnego marginesu obszaru zadrukowania naszej drukarki, np. moja stara drukarka atramentowa ma dolny margines ok. 14 mm i taką odległość stopki od krawędzi strony ustalam. Po ustawieniu wszystkiego klikamy na OK i już mamy ustawione parametry strony.

Po ustawieniu tych parametrów, możemy przejść do dalszego dostosowywania naszego edytora.


1) Pamiętajmy o jednym, że jeżeli praca ma być oddana w postaci elektronicznej (pliku), to używajmy do pisania pracy czcionek systemowych (Times New Roman, Book Antiqua, Bookman Old Style, Georiga, Arial). Dlatego też używam właśnie tych czcionek, gdyż na każdym komputerze z MS Windows i MS Office zawsze one będą.

2) Do znaków zaliczamy nie tylko same litery, ale także wszystkie znaki przystankowe i spacje (odstępy między wyrazami).