WOLNE ZAWODY

WOLNE ZAWODY

Przedstawiciele niektórych zawodów wchodzą w bezpośredni kontakt z klientem. Posługują się własnymi zasadami, zależnymi od tego, czy reprezentują środowisko adwokatów, lekarzy, notariuszy itp., czy pracują na własną rękę, czy też w zespole, np. lecznicy. Większość z nich reprezentują zrzeszenia, które rozstrzygają spory i mogą pośredniczyć między klientem a swym członkiem, nim któraś ze stron zwróci się do sądu.

Poczekalnia. Musi panować w niej porządek i czystość, powinny zdobić ją kwiaty, a ilość miejsc siedzących nie może być zbyt mała. Czasopisma (oby nie porwane i zalegające od roku!) układamy na stoliku, by uprzyjemnić klientom ewentualne oczekiwanie. Klient wchodzący do poczekalni może skinąć głową i uśmiechnąć się na powitanie, nie musi jednak nawiązywać rozmów. Jeżeli przychodzimy w kilkoro, starajmy się rozmawiać cicho, nie zmuszając do słuchania innych oczekujących.

Punktualność. Jest dowodem elementarnej grzeczności obu stron. Starajmy się unikać spiętrzenia spotkań, jeżeli zaś zdarzy nam się spóźnienie przekraczające kwadrans, uprzedźmy klienta za pośrednictwem sekretarki, która poczęstuje go napojami chłodzącymi i przeprosi. W pewnych zawodach, na przykład w pracy lekarza, trudno dokładnie określić czas wizyty pacjenta, oczekujący powinni zatem uzbroić się w cierpliwość. „Wchodzenie poza kolejnością” nieodmiennie drażni tych, którzy nie korzystają z tego rodzaju szczególnych uprawnień, toteż należy zachować się niezwykle taktownie.

Konsultacje. Klient powinien zgromadzić możliwie pełną dokumentację, w pewnych sytuacjach zaś powołać się na osobę, która podała mu adres specjalisty. Rozmówca słucha go uważnie, starając się wzbudzić zaufanie, w razie potrzeby zadaje pytania pomocnicze, nie każdy bowiem ma łatwość wypowiadania się. Odbieranie telefonów pozostawia sekretarce, jeśli zaś jest zmuszony przerwać spotkanie, by odbyć rozmowę, ogranicza czas jej trwania do minimum. Klient unika długich dygresji.

Honoraria. W pewnych zawodach stawki są stałe. Na przykład notariusze, architekci, geometrzy, lekarze… nie ustalają ich indywidualnie. Adwokaci podają wysokość swego honorarium w zależności od czasu potrzebnego na załatwienie sprawy, rzadziej stosują stawki zryczałtowane. Suma wynagrodzenia musi paść podczas pierwszej rozmowy, która często jest darmową poradą. Klient sam powinien zapytać o wysokość honorarium.

Architekci stosują stawki procentowe (od wartości wykonanych prac). Niektórzy przedstawiciele wolnych zawodów życzą sobie uregulowania rachunku gotówką, mamy jednak prawo wystawić czek (lub dokonać przelewu, zwłaszcza gdy opłaty, np. notarialne, sięgają bardzo wysokich kwot).

Upominki. Zadowolony klient – osoba prywatna lub firma – może dla podtrzymania jak najlepszych kontaktów, lub pragnąc podziękować na przykład za darmową poradę, wysłać specjaliście upominek (dobre wino, koniak…), co zwykle czyni się z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Prezentów nie należy wręczać ani wysyłać urzędnikom państwowym.